Финпак ХХК-ийн Чанарын бодлого

Бид:
• Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд ямагт тэмүүлнэ.
• Холбогдох хууль тогтоомж,стандартын шаардлагад тасралтгүй нийцүүлэн ажиллана.
• Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, Чанарын удирдлагын тогтолцооны үр нөлөөг тасралтгүй сайжруулна.
• Гадаад болон дотоод сонирхогч талуудынхаа хүлээлт шаардлагад мэдрэмжтэй хандаж, ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй эргэх холбоо, харилцааг сахиулна.
• Ажилтануудынхаа мэдлэг ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлж, Сэтгэл-Зүтгэл, өөриймсөг хандлагыг төлөвшүүлнэ.
• Нийт ажилтнуудыг хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зан үйлд төлөвшүүлж, эмх цэгцтэй ажлын байрыг бий болгоно.
• Салбарын шилдэг техник, технологийг нэвтрүүлэхэд тэргүүлэгч байна.

[gmedia id=36]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *