Чанарын бодлого

Финпак ХХК-ий Чанарын бодлого

 

Бид:

  • Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд ямагт тэмүүлнэ.
  • Холбогдох хууль тогтоомж,стандартын шаардлагад тасралтгүй нийцүүлэн ажиллана.
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, Чанарын удирдлагын тогтолцооны үр нөлөөг тасралтгүй сайжруулна.
  • Гадаад болон дотоод сонирхогч талуудынхаа хүлээлт шаардлагад мэдрэмжтэй хандаж, ил тод,  нээлттэй, хүртээмжтэй эргэх холбоо, харилцааг сахиулна.
  • Ажилтануудынхаа мэдлэг ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлж, Сэтгэл-Зүтгэл, өөриймсөг хандлагыг төлөвшүүлнэ.
  • Нийт ажилтнуудыг хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зан үйлд төлөвшүүлж, эмх цэгцтэй ажлын байрыг бий болгоно.
  • Салбарын шилдэг техник, технологийг  нэвтрүүлэхэд тэргүүлэгч байна.