БУСАД ДЭВТЭР

Оюутан сурагч, албан хэрэглээний дэвтэр

 

Төрөл Хуудасны тоо Формат/хэмжээ Хуудасны бэхэлгээ Борлуулах үнэ /НӨАТ-тай/
ФИНЛАНД 24 хуудас A5 Үдээс
16 хуудас A4 Үдээс
80, 100 хуудас A4 тууш Спирал,  Цавуу
80, 100 хуудас A4 тоо Спирал,  Цавуу
100 хуудас Тэмдэглэлийн цаас Цавуу
32 хуудастай жижиг Спирал
ФИНПАК 32 хуудас А5 Спирал
48 хуудас A5 Спирал
60 хуудас A5 Спирал
32 хуудас / 80 хуудас А4 / A5 Спирал
32 хуудас / 96 хуудас А4 / A5 Цавуу / Спирал
48 хуудас A4 Спирал
48 хуудас A4 Цавуу
60 хуудас A4 Спирал
80 хуудас A4 Спирал
96 хуудас A4 Спирал
32 хуудас A5 Спирал

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *