БУСАД ДЭВТЭР

Оюутан сурагч, албан хэрэглээний дэвтэр

 

Төрөл Хуудасны тоо Формат/хэмжээ Хуудасны бэхэлгээ Борлуулах үнэ /НӨАТ-тай/
ФИНЛАНД 24 хуудас A5 Үдээс 180 
16 хуудас A4 Үдээс 200 
80, 100 хуудас A4 тууш Спирал,  Цавуу 750 
80, 100 хуудас A4 тоо Спирал,  Цавуу 850 
100 хуудас Тэмдэглэлийн цаас Цавуу 160 
32 хуудастай жижиг Спирал 100 
ФИНПАК 32 хуудас А5 Спирал 300 
48 хуудас A5 Спирал 350 
60 хуудас A5 Спирал 400 
32 хуудас / 80 хуудас А4 / A5 Спирал 500 
32 хуудас / 96 хуудас А4 / A5 Цавуу / Спирал 550 
48 хуудас A4 Спирал 600 
48 хуудас A4 Цавуу 650 
60 хуудас A4 Спирал 700 
80 хуудас A4 Спирал 850 
96 хуудас A4 Спирал 950 
32 хуудас A5 Спирал 510 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *