ХАЙРЦАГ, САВ , ХАВТАС

Хайрцаг, сав, хавтас
Бүтээгдэхүүний нэршил Хэмжээ Борлуулах үнэ Тайлбар
Урт Өргөн Өндөр
А4 тагтай хайрцаг 30 22 20-27 1000  Үетэй картон
Хоолны сав (Наалттай) 19.5/16 11.2/8 5 300  Дотор нь шингэн соустай
хоол хийж болно
Хоолны сав (Наалтгүй) 18 10 5.5 250 
 Баримтын хайрцаг  32  23  16  1600  Бичиг хэргийг архивлан

хадгалах зориулалттай

Баримтын хайрцаг 32 23 8 1400  Бичиг хэргийг архивлан

хадгалах зориулалттай

Баримтын хайрцаг  30  42  6,5  1200 
Санхүүгийн баримтын хавтас 22,5 30 7 250  Санхүүгийн баримтыг

үдэж ашиглах

 “Хайрцаг, сав, хавтас”      -Утас  9900-3028

250,000 төг-өөс дээш үнийн дүнтэй барааг өөрийн унаагаар үнэгүй хүргэнэ. /Их тойруугаас гадагш 350,000 төг-ийн бараа хүргэнэ/

Харилцах данс:  ХХБ - 499041958,

                             Голомт банк 1102047667,

                             Хаан банк 5032371358,

                             Төрийн банк - 101100345560

                             Регистерийн дугаар: 2698463

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *