ХЭВЛЭЛИЙН ЦААС, БҮРЭГЧ

ХЭВЛЭЛИЙН ЦААСНЫ ХУДАЛДАА

Цаасны төрөл (гр/м2) Хэмжээ /мм/ Формат Үйлдвэрлэгчийн
нэр
Боодол дахь тоо  Бэлнээр авах үнэ
2019.03.01 мөрдөж ажиллах үнэ
Офсет 60 787*1092 /B1/ UPM – Kymmene 500 248 Bulk 1.26, CIE White 145%
Офсет 60 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 500 295
Офсет 70 760*1060 /B1/ UPM – Kymmene 500 268
Офсет 70 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 500 336
Офсет 80 760*1060 /B1/ UPM – Kymmene 500 290
Офсет 80 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 500 384
Офсет 100 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 250 494
Офсет 120 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 250 581
Номны шар 65 760*1060 /B1/ Chenming 500 238
Номны шар 65 889×1194 /A0/ Chenming 500 311
Номны шар 75 760*1060 /B1/ Chenming 500 272
Номны шар 75 889×1194 /A0/ Chenming 500 360
Номны шар 68 760*1060 /B1/ Chenming 500 253
Номны шар 68 889×1194 /A0/ Chenming 500 326
Номны шар 78 760*1060 /B1/ Chenming 500 284
Номны шар 78 889×1194 /A0/ Chenming 500 375
Номны шар / хөнгөн 70 760*1060 /B1/ Chenming 500 252
Номны шар / хөнгөн 70 889*1194 /A0/ Chenming 500 337
Номны шар / хөнгөн 80 889×1194 /A0/ Chenming 500 381
Стикер 185 430*600 /A2/ UPM-Raflatac 250 616
Хортой 1-р хуудас 52 889×1194 /A0/ APP   –  GHS 500 337
Хортой 2-р хуудас 50 889×1194 /A0/ APP   –  GHS 500 356
Хортой 3-р хуудас 55 889×1194 /A0/ APP   –  GHS 500 332
Шохойтой 80 787×1092 /B1/ UPM – Kymmene 500 280 Gloss 65%, CIE White 125%
Шохойтой 80 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 500 355
Шохойтой 100 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 500 432
Шохойтой 105 787×1092 /B1/ UPM – Kymmene 250 352 Gloss 70%
Шохойтой 105 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 250 439
Шохойтой 128 889×1194 /A0/ Chenming 250 523
Шохойтой 157 889×1194 /A0/ Chenming 250 649
Шохойтой 200 787*1092 /B1/ Chenming 250 655
Шохойтой 200 889×1194 /A0/ Chenming 125 818
Шохойтой 250 787*1092 /B1/ Chenming 125 864
Шохойтой 250 889×1194 /A0/ Chenming 125 1079
Шохойтой 300 889×1194 /A0/ Hansol – Солонгос 100 1284
Шохойтой 350 889×1194 /A0/ Hansol – Солонгос 100 1580
Матт 80 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 500 355 Gloss 32%, CIE White 125%
Матт 90 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 500 395
Матт 105 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 250 439
Матт 128 889×1194 /A0/ Chenming 250 523
Матт 157 889×1194 /A0/ Chenming 250 649
Матт 200 889×1194 /A0/ Chenming 250 818
Матт 250 889×1194 /A0/ Chenming 125 1079
Матт 300 889×1194 /A0/ Hansol – Солонгос 100 1284
Матт 350 889×1194 /A0/ Hansol – Солонгос 100 1580
Box board 230 889×1194 /A0/ Chenming 100 980 New
Box board 270 889×1194 /A0/ Chenming 100 1200 New
Box board 300 889×1194 /A0/ Chenming 100 1350 New
Хэвлэлийн цаасны дэлгүүр Хаяг: Хүнсний 4-р дэлгүүрийн зүүн талд                         Утас: 11 350-388, 9906-8292,  9987-4751
Финпак ХХК-ийн үйлдвэр Хаяг: Мах Маркет ХХК-ийн хойд талд Утас: 7704-8989,  Факс: 7705-8989
Харилцах данс: ХХБ – 499041958,   Голомт банк – 1102047667,  Хаан банк – 5032371358   Регистрийн дугаар: 2698463

РУЛОНООС ХУУДАСЛАХ ЦААС

Килограммын НӨАТ-тай үнэ
офсет 60-100 гр/м2 матт, шохойтой Номын цаас 48 – 95 гр/м2
3,150 3,150 3,150

Хүссэн хэмжээгээр хуудаслах, шинэлэг содон олон төрлийн сонголттой зэрэг олон давуу талтай. Европт яг энэ цаг үед хэрэглээ болж буй шинэ төрлийн цааснууд ирдэгээрээ онцлогтой.

Бүрэгч

ГЯЛГАР БҮРЭГЧ ЗУЗААН /МИКРОН/ ӨРГӨН УРТ 1 РУЛОНЫ ҮНЭ
Гялгар бүрэгч 23 320 мм 2000 м 145,000
Гялгар бүрэгч 28 360 мм 3000 м 270,000
Гялгар бүрэгч 23 360 мм 2000 м 168,000
Гялгар бүрэгч 23 370 мм 2000 м 168,000
Гялгар бүрэгч 23 440 мм 2000 м 198,000
Гялгар бүрэгч 23 440 мм 297,000
Гялгар бүрэгч 23 520 мм 2000 м 230,000
Матт бүрэгч 23 320 мм 2000 м 160,000
Матт бүрэгч 23 360 мм 2000 м 208,000
Матт бүрэгч 28 360 мм 3000 м 357,000
Матт бүрэгч 23 370 мм 2000 м 208,000
Матт бүрэгч 23 440 мм 2000 м 258,000
Матт бүрэгч 23 440мм 3000 м 387,000
Матт бүрэгч 23 520 мм 2000 м 298,000
Матт бүрэгч 30 440 мм 1000 м 490,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *