Хэвлэлийн цаас, бүрэгч

ХЭВЛЭЛИЙН ЦААСНЫ ХУДАЛДАА

app upm
Цаасны төрөл (гр/м2) Хэмжээ /мм/ Формат Үйлдвэрлэгчийн
нэр
Боодол дахь тоо  Бэлнээр авах үнэ 2018/02/22
Үнийн саналын
хүчинтэй хугацаа
Офсет 60 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 500 281 Bulk 1.26, CIE White 145%
Офсет 70 760*1060 /B1/ UPM – Kymmene 500 252
Офсет 70 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 500 313
Офсет 80 760*1060 /B1/ UPM – Kymmene 500 276
Офсет 80 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 500 343
Офсет 100 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 250 430
Офсет 120 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 250 518
Номны шар 65 760*1060 /B1/ Chenming 500 216
Номны шар 65 889×1194 /A0/ Chenming 500 283
Номны шар 75 760*1060 /B1/ Chenming 500 247
Номны шар 75 889×1194 /A0/ Chenming 500 327
Номны шар 68 760*1060 /B1/ Chenming 500 230
Номны шар 68 889×1194 /A0/ Chenming 500 296
Номны шар 78 760*1060 /B1/ Chenming 500 258
Номны шар 78 889×1194 /A0/ Chenming 500 341
Номны шар / хөнгөн 70 760*1060 /B1/ Chenming 500 229
Номны шар / хөнгөн 70 889*1194 /A0/ Chenming 500 306
Номны шар / хөнгөн 80 889×1194 /A0/ Chenming 500 346
Номны шар / Офсет 70 889×1194 /A0/ APP   –  GHS 500 337
Номны шар / Офсет 80 889×1194 /A0/ APP   –  GHS 500 381
Стикер 185 430*600 /A2/ UPM-Raflatac 250 585
Хортой 1-р хуудас 52 889×1194 /A0/ APP   –  GHS 500 320
Хортой 2-р хуудас 50 889×1194 /A0/ APP   –  GHS 500 356
Хортой 3-р хуудас 55 889×1194 /A0/ APP   –  GHS 500 332
Шохойтой 80 787×1092 /B1/ UPM – Kymmene 500 280 Gloss 65%, CIE White 125%
Шохойтой 80 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 500 355
Шохойтой 105 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 250 439 Gloss 70%
Шохойтой 128 900×1200 /A0/ Chenming 250 538
Шохойтой 157 900×1200 /A0/ Chenming 250 669
Шохойтой 200 787*1092 /B1/ Chenming 250 666
Шохойтой 200 889×1194 /A0/ Chenming 125 843
Шохойтой 250 889×1194 /A0/ Hansol 125 1112
Шохойтой 300 889×1194 /A0/ APP   –  GHS 100 1386
Матт 80 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 500 355 Gloss 32%, CIE White 125%
Матт 105 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 250 439
Матт 128 889×1194 /A0/ Chenming 250 538
Матт 157 889×1194 /A0/ Chenming 250 669
Матт 200 889×1194 /A0/ Chenming 250 843
Матт 250 889×1194 /A0/ Chenming 125 1112
Матт 300 889×1194 /A0/ APP   –  GHS 100 1386

Хэвлэлийн цаасны дэлгүүр         Хаяг: Хүнсний 4-р дэлгүүрийн зүүн талд             Утас:  350-388,     9906-8292,   9987-4751
Финпак ХХК-ийн үйлдвэр            Хаяг: Мах маркетийн хойно                    Утас: 7704-8989, Факс 7705-8989  7577-0333
Харилцах данс: ХХБ – 499041958,     Голомт банк 1102047667,      Хаан банк 5032371358     Регистерийн дугаар: 2698463

 

Бүрэгч

ГЯЛГАР БҮРЭГЧ ЗУЗААН /МИКРОН/ ӨРГӨН УРТ 1 РУЛОНЫ ҮНЭ
Гялгар бүрэгч 23 320 мм 2000 м 145,000
Гялгар бүрэгч 23 360 мм 2000 м 168,000
Гялгар бүрэгч 23 440 мм 2000 м 198,000
Гялгар бүрэгч 23 520 мм 2000 м 230,000
Матт бүрэгч 23 320 мм 2000 м 160,000
Матт бүрэгч 23 360 мм 2000 м 208,000
Матт бүрэгч 23 440 мм 2000 м 258,000
Матт бүрэгч 23 520 мм 2000 м 298,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *