papercorpc2smattenorskeskog65gsm.jpg.w300h225

Сонингийн цаас

45-48,8 гр/м2 нягтаршилтай, 36-160 см өргөнтэй сонины цаас худалдаалж байна Холбоо барих утас: 9595-3018