100-Wood-Pulp-Newsprint-Paper-Roll-Newsprint-Paper-Sheet

Хэвлэлийн цаас

Европ стандарт UPM Хэвлэлийн цаас Цаасны төрөл (гр/м2) Хэмжээ /мм/ Формат Үйлдвэрлэгчийн нэр Боодол дахь тоо  Бэлнээр авах үнэ 2018/02/22 2018.12.01 мөрдөж ажиллах үнэ Офсет 60 787*1092 /B1/ UPM – Kymmene 500 225 Bulk 1.26, CIE White 145% Офсет 60 889×1194 /A0/ UPM – Kymmene 500 281 Офсет 70 760*1060 /B1/ UPM – Kymmene 500 […]