havtas1

Баримтын хавтас

Баримтын хавтас Архивын  баримтын хавтасыг 280 гр-ийн  картон цаасан  үйлдвэрлэдэг бөгөөд  бид  Улаабаатар  хот,  Хөдөө орон  нутаг архивын  газрууд, банк  санхүүгийн газруудаар  ханган  нийлүүлж  байна. [gmedia id=34]