mg-9284

Мөнгөний бүс

Мөнгөний бүсийг 70 гр-ийн Оффет цаасаар үйлдвэрлэдэг бөгөөд бид Улаанбаатар хот, Хөдөө орон нутаг банк санхүүгийн газруудаар ханган нийлүүлж байна. [gmedia id=31]