03

“Финпак” дэвтэр

“Финпак”  дэвтэр “Финпак” дэвтэр нь сайн чанарын цаасаар хийгдсэн сурагчдын хэрэгцээнд нэн тохиромжтой бүтээгдэхүүн юм. Дараах төрлүүд үйлдвэрлэгддэг. Үүнд: Тооны буюу дөрвөлжин шугамтай Элемент буюу хол, ойр хос шугамтай Тууш буюу ижил тууш шугамуудтай Зурагтай болон зураггүй Жижиг тэмдэглэлийн гэх мэт төрлүүдээр үйлдвэрлэгддэг. [gmedia id=35]